czwartek, 27 lutego 2014

Szykujemy się do startu!

fot. freetems.net
Luty to miesiąc intensywnych prac naszych ekspertów, którzy przygotowują dla was bardzo ciekawe scenariusze lekcji z polskiego, historii i wiedzy o kulturze. Dowiecie się z nich między innymi, jaki jest związek rozwoju przemysłu z rozwojem kultury oraz jak w sztuce przez wieki wędruje motyw rycerza i walki ze złem.

Nasi partnerzy projektowi, czyli Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, opracowuje instruktaże dla uczniów, aby wspomóc ich w kręceniu konkursowych filmów. Służą inspirowaniu młodych filmowców i podpowiadają na przykład, jak przygotować się do nakręcenia ciekawego wywiadu i dlaczego warto filmować obiekty z lotu ptaka i z perspektywy żaby.

Start projektu już na początku marca!

niedziela, 9 lutego 2014

Wiążemy edukację z kulturą, czyli nowy projekt

Fundacja Think! otrzymała grant z Akademii Orange na realizację projektu z zakresu edukacji kulturalnej pod nazwą "(Ro)Zoom na kulturę". Działania rozpoczynamy już w lutym 2014, by w marcu wystartować z angażującym konkursem dla uczniów.

fot. sxc.hu
W założeniu projekt  (Ro)Zoom na Kulturę łączy zdobywanie przez uczniów wiedzy o kulturze ich regionu (miejscowości) ze zwiększaniem ich kompetencji cyfrowych. Jest także odpowiedzią na niedostatek ciekawych zasobów edukacyjnych w języku polskim obecnych w sieci zwłaszcza w obszarze przedmiotów humanistycznych.

Do projektu planujemy zaprosić młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, by razem ze swoimi nauczycielami polskiego, historii czy przedmiotów związanych z edukacją artystyczną i kulturalną przyjrzeli się, do jakiego tematu zajęć mogliby stworzyć materiał edukacyjny w postaci filmu. Wzięłyby one udział w ogłoszonym przez organizatora konkursie na najciekawszy, najlepszy merytorycznie i jakościowo film edukacyjny. Następnie ocenione zostaną przez jury złożone z ekspertów zajmujących się edukacją i filmem. Twórcy najlepszych filmów otrzymają nagrody, a wraz z uczniami wyróżnimy również nauczycieli-opiekunów.

Efektem końcowym projektu będzie naniesienie uczniowskich filmów na interaktywną mapę Polski, tak, by stworzyć i rozwijać zasoby dotyczące historii i kultury naszych miejscowości. Filmy opatrzone będą licencją Creative Commons i będą stanowić darmowy materiał edukacyjny dostępny w przyszłości dla szkół z całej Polski. Projekt będzie wypromowany m.in. przez partnera medialnego projektu - portal Edunews.pl, a opiekę merytoryczną zapewnią eksperci ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.

W serwisie tym będziemy publikować informacje na temat projektu (Ro)Zoom na kulturę.

Projekt dofinansowany został ze środków Akademii Orange.