czwartek, 20 marca 2014

Dobry wywiad, ciekawy film o obiekcie - jak to zrobić?

W konkursie filmowym "Kamera!Kultura!" uczniowie mają do wyboru dwie kategorie: osoba lub obiekt. O tym, w jaki sposób zrealizować ciekawy materiał o lokalnym twórcy lub zabytkowym kościele, można dowiedzieć się z drugiej części naszego instruktażu dla młodych twórców.

W prezitacji DOBRY WYWIAD, CIEKAWY FILM O OBIEKCIE znajdziecie garść bardzo przydatnych wskazówek, między innymi by uważnie słuchać swoich rozmówców i zadawać im trudne pytania, by pamiętać o słabościach mikrofonu w amatorskich kamerach, a także o tym, że na obiekt warto spojrzeć z róźnych stron, o różnych porach dniach, by wydobyć z niego to, co najpiękniejsze i najcenniejsze.
W prezitacji znajdują się przykładowe filmy zrealizowane przez uczniów, warto się nimi zainspirować!


1 komentarz: