środa, 12 marca 2014

Weź udział w konkursie filmowym!

     Zachęcamy wszystkich uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w naszym konkursie. Pokażcie kulturę, historię i tradycję waszej miejscowości i regionu, tworząc ciekawe filmy, dzięki którym inni będą mogli zdobyć wiedzę na ten temat.

      Wasze zadanie polega na nakręceniu trzyminutowego filmu z wybranej kategorii:
      a) kategoria Osoba:
     Lokalny artysta/ działacz społeczny/ animator kultury. Zadanie: sfilmuj wywiad z człowiekiem, który jest ważny dla rozwoju kultury w twojej okolicy. Stwórz filmowy portret.
   
     Świadek historii. Zadanie: przeprowadź wywiad z osobą (-ami), która zechce podzielić się wspomnieniami, swoją wiedzą na temat historii waszej miejscowości lub przedstaw postać historyczną związaną z regionem.

      b) kategoria Obiekt:
    Tropami epok. Zadanie: sfilmuj obiekt, poprzez który ukażesz architektoniczne lub urbanistyczne cechy epoki [do wyboru]: średniowiecznej, renesansowej, barokowej, klasycystycznej, neogotyckiej.
 
    Mury mówią. Zadanie: jaką historię, legendę, wydarzenie opowiedziałby obiekt w twojej okolicy, gdyby mówił? Poznaj jego dzieje i poprzez swój film użycz mu głosu.     Poproście waszego nauczyciela polskiego, historii, wiedzy o kulturze czy plastyki, by pomógł wam wybrać dokładny temat filmu, a potem pokażcie go waszym rówieśnikom na lekcji. Poczujcie się nie tylko twórcami filmowymi, ale też edukatorami, tworząc multimedia ilustrujące zagadnienia poruszane na lekcjach. Możecie sfilmować pobliski zamek i poprzez jego historię przybliżyć czasy średniowiecza. Albo przeprowadzić wywiad z artystą ludowym i zaprezentować go na lekcji o kulturze regionu. Jesteśmy pewni, że pomysłów wam nie zabraknie! Materiał przez was stworzony posłuży waszym klasowym kolegom, a potem będzie mógł być wykorzystany przez znacznie szersze grono odbiorców w sieci. Na zakończeniu projektu naniesiemy wasze filmy na interaktywną mapę i będziemy je promować w internecie.

    Zarejestrujcie się w naszym konkursie - poprzez formularz rejestracyjny on line - i prześlijcie swój film do oceny za pomocą darmowego programu sendspace.com, jako adresata wpisując nasz e-mail: rozoomnakulture@gmail.com.
     W puli nagród 2250 zł!
     
     Harmonogram konkursu:

  •       nadsyłanie filmów na konkurs – od 28 marca do 16 maja 2014 r.
  •       obrady Kapituły Konkursowej - od 17 do 23 maja 2014 r.
  •       ogłoszenie wyników - 23 maja 2014 r.
  •       podsumowanie konkursu i wręczenie nagród – od 26 maja do 31 maja 2014 r.
    Aby poznać wszystkie szczegóły, zapoznajcie się z Regulaminem konkursu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz